ZAPYTANIE OFERTOWE_nr 3_Bialmet

Zapytanie ofertowe nr 2/01/2020
14 stycznia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE_nr 3_Bialmet

W związku z realizacją projektu pt. Przygotowanie firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe “BIALMET” Zozula Leszek do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa, w dniu 18.04.2020 opublikowaliśmy postępowanie ofertowe celem wyłonienia realizacji zamówienia przewidzianego w projekcie.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do udziału w konkursie ofert.

Szczegóły zapytania można znaleźć w załączonych plikach.

Niniejsze postępowanie toczy się w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

a) ZAPYTANIE OFERTOWE_nr 3_Bialmet

b) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_nr 3_Bialmet

c) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_nr 3_Bialmet

d) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego_nr 3_Bialmet