Zapytanie ofertowe nr 2/01/2020

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/09/2019
24 września 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE_nr 3_Bialmet
20 kwietnia 2020

Zapytanie ofertowe nr 2/01/2020

W W związku z realizacją projektu pt. Przygotowanie firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe “BIALMET” Zozula Leszek do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa, w dniu 14.01.2020 opublikowaliśmy postępowanie ofertowe celem wyłonienia realizacji usług w projekcie.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do udziału w konkursie ofert.

Szczegóły zapytania można znaleźć w załączonych plikach.

Niniejsze postępowanie toczy się w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.