Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/09/2019