Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/09/2019