Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/09/2019